Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar vård och behandling vid SiS särskilda ungdomshem

Varje år tvångsvårdas cirka 1 100 barn och unga vid statens särskilda ungdomshem. Trots återkommande kritik från en rad aktörer finns det förhållandevis lite uppföljning av den vård och behandling som ges. Riksrevisionen genomför därför en granskning av de särskilda ungdomshemmen.

Närbild på skylt med texten "SiS ungdomshem". Man ser även logotypen för Statens institutionsstyrelse lite svagt i nedre högra hörnet.
Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Att tvångsomhänderta barn och unga på låsta institutioner är en av de mest ingripande åtgärder som samhället kan vidta. Därför är det mycket angeläget att granska den vård och behandling som ges vid de särskilda ungdomshemmen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Beslut om tvångsvård enligt LVU fattas av förvaltningsdomstol efter ansökan av socialnämndenen i kommunen där den unge bor. Det är socialtjänsten som avgör vilken form av tvångsvård som ska ges, till exempel placering på särskilt ungdomshem.

De 21 särskilda ungdomshemmen drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). Verksamheten är kostsam; 2022 var den genomsnittliga dygnskostnaden drygt 12 000 kronor per person. SiS finansiering utgörs av statliga medel och kommunala avgifter och ersättningar.

Barn och unga placeras på de särskilda ungdomshemmen på grund av kriminalitet, drogmissbruk eller annat socialt nedbrytande beteende. Med en placering följer långtgående befogenheter för personalen när det gäller att inskränka de placerade ungdomarnas rörelsefrihet.

Verksamheten har kritiserats i flera olika sammanhang, bland annat av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Justitieombudsmannen (JO) och Statskontoret. Sverige har också upprepade gånger fått kritik av FN:s barnrättskommitté för hur barn på institution tas om hand.

Trots omfattande granskning finns det lite uppföljning av vård och behandling vid de särskilda ungdomshemmen.

Syfte

Granskningen ska svara på om barn och ungdomar som är intagna på SiS särskilda ungdomshem får en effektiv vård och behandling. Granskningen gäller endast placeringar som gjorts med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i mars 2024. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 31 maj 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?