Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Dåliga beslutsunderlag och bristande samordning är vanliga problem

Riksrevisionen överlämnar idag sin årliga rapport till riksdagen. Bristande transparens i finanspolitiken, dåliga beslutsunderlag inför stora reformer och ineffektiv organisering av polisverksamhet är några av de viktiga iakttagelser som lyfts fram.

Riksrevisor Helena Lindberg i receptionen på Riksrevisionens kontor. Till höger ligger omslaget till den Årliga rapporten för 2023.

Riksrevisionen lämnar varje år en rapport till riksdagen med de viktigaste iakttagelserna från granskningen av effektiviteten i staten och av myndigheternas årsredovisningar.

Riksrevisionens samlade bedömning är att det behöver göras förbättringar inom flera områden.

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Vår granskning visar att staten behöver bli bättre på använda sina resurser effektivt och att redovisningen kan bli mer rättvisande, säger riksrevisor Helena Lindberg.

När det gäller effektiviteten i den statliga verksamheten visar rapporten bland annat att

 • regeringen tydligare behöver redovisa metodförändringar som väsentligt påverkar resultatet i de ekonomiska propositionerna
 • majoriteten av de största reformerna i Sverige under åren 2000–2017 baseras på bristande underlag
 • myndigheternas effektivitet försämras av otillräckliga möjligheter att sammanställa och dela information
 • kontrollen av statens stöd till studieförbunden behöver förbättras
 • Polisens organisering av arbetet med mängdbrott och särskilda händelser inte är effektivt
 • statens insatser för att minska tågförseningar inte är effektiva
 • statens tillsyn över läkemedelshandeln inte är effektiv.

– Vi ser också att statens insatser överlag behöver samordnas bättre. Den sänkta energiskatten för datacenter är ett exempel där dålig samordning ledde till att varken företagens eller samhällets behov omhändertogs, säger riksrevisor Helena Lindberg.

När det gäller myndigheternas redovisning visar rapporten bland annat att

 • många myndigheter överskrider sina befogenheter när det gäller storlek och längd på ingångna avtal
 • flera myndigheter har ingått hyresavtal för lokaler som borde redovisats som finansiell leasing
 • det är otydligt vad som menas med full kostnadstäckning inom avgiftsfinansierad verksamhet
 • det finns risk för att svensk statsförvaltning inte utnyttjar digitaliseringens fördelar vid upprättande av årsredovisningar.

Rapporten överlämnas idag till riksdagen. Dess innehåll och slutsatser kommer att diskuteras vid en öppen utfrågning i riksdagen hösten 2023, då riksrevisor Helena Lindberg deltar.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 02 juni 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?