Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar förvaltningen av skyddad natur

Nationalparker och naturreservat är till för skydda värdefull natur på lång sikt. Samtidigt ska dessa områden göras attraktiva för friluftsliv och rekreation. Staten lägger årligen stora resurser på förvaltningen, men någon samlad uppföljning har inte gjorts. Riksrevisionen genomför därför en granskning av förvaltningen av skyddad natur.

Två barn och en kvinna går på en spång i skog.

Foto: Stefan Isaksson

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Förvaltningen ska bidra till en rad olika mål inom miljöpolitiken och främja människors möjligheter till friluftsliv och rekreation i skyddade naturområden. Det är ett komplext uppdrag som innebär prioriteringar mellan olika mål, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

I Sverige är cirka 15 procent av landets totala yta skyddad av någon form av områdesskydd. I nuläget finns 30 nationalparker och omkring 5 300 naturreservat, som tillsammans utgör 96 procent av den permanent och nationellt skyddade arealen.

Förvaltningen av nationalparker och naturreservat är i huvudsak ett statligt ansvar. En effektiv förvaltning är viktig för att bevara naturvärden och nå flera av de miljökvalitetsmål som beslutats av riksdagen, samt för att nå friluftslivsmålet om att skyddade områden ska vara en resurs för friluftslivet.

Arealen skyddad natur fortsätter att öka, vilket gör att det krävs mer arbete för att förvalta dessa områden. Ett ökat besökstryck, inte minst sedan pandemin och särskilt i tätortsnära områden, ställer också ökade krav på förvaltningen. Med begränsade resurser är det viktigt att ansvariga myndigheter gör effektiva prioriteringar och att de åtgärder som genomförs är kostnadseffektiva.

Kunskapen om förvaltningen av skyddad natur är begränsad avseende vilka behov som finns, hur arbetet genomförs och hur effektivt det är. Riksrevisionen har inte tidigare granskat förvaltning av skyddad natur.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens insatser för förvaltning av skyddad natur är effektiva. Granskningen omfattar nationalparker och statligt beslutade naturreservat. Natura 2000-områden, biotopskyddsområden och kommunala naturreservat ingår inte i granskningen.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i april 2024. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 19 juni 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?