Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar bildandet av de statliga bolagen Svevia och Infranord

De statliga bolagen Svevia och Infranord bildades för tio år sedan. Syftet var bland annat att få en bättre fungerande konkurrens på väg- och järnvägsmarknaden, samt att öka Trafikverkets beställarkompetens. Riksrevisionen granskar nu om bildandet av bolagen har fått de önskade effekterna.

Järnvägsspår som går under en väg. På ett av spåren passerar ett tåg.

Foto: Hans Berggren

Claudia Gardberg Morner, porträtt.

– Staten lägger årligen över 50 miljarder kronor på infrastrukturprojekt. Reformen skulle bland annat leda till lägre priser på marknaden och ökad effektivitet i bolagen. Nu vill vi veta om det blev så, säger riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner.

Om granskningen

Bakgrund

Före 2010 hade Vägverket och Banverket egna produktionsavdelningar, som konkurrerade med privata bolag om att få kontrakt på att bygga och underhålla vägar och järnvägar. I praktiken var Vägverket och Banverket både beställare och utförare på vissa marknader, och det fanns misstankar om så kallad korssubventionering – det vill säga att den konkurrensutsatta verksamheten fick medel från den skattefinansierade verksamheten – som kunde sätta konkurrensen ur spel.

För att öka förutsättningarna för en fungerande och rättvis konkurrens gjordes delar av Vägverkets och Banverkets produktionsavdelningar om till de statliga bolagen Svevia och Infranord.

Förutom konkurrensneutralitet ville Riksdagen också att detta skulle leda till högre produktivitet och effektivitet inom det som blev Svevia och Infranord, vilket i sin tur skulle leda till lägre priser och bättre kvalitet på marknaden.

Riksrevisionen har tidigare inte granskat effekterna av bildandet av Svevia och Infranord.

Syfte

Granskningen ska svara på om bildandet av Svevia och Infranord har fått de effekter som riksdagen önskade.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i maj 2024. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 26 september 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?