Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar myndigheternas distansarbete

Inslaget av distansarbete vid statliga myndigheter har ökat jämfört med hur det såg ut före covid 19-pandemin. Det finns i nuläget ingen tydlig bild av hur verksamheterna har påverkats av detta. Riksrevisionen genomför därför en granskning av hur myndigheterna hanterar ökad grad av distansarbete.

Person sitter vid köksbordet och har ett videomöte.

Foto: Emmy Jonsson

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Vi vill bland annat veta om myndigheterna har sett till att verksamheten bedrivs effektivt och om arbetsmiljön är god när de anställda arbetar på distans i större utsträckning än tidigare, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Spridningen av covid-19 innebar en snabb omställning till att arbeta hemifrån. Övergången var särskilt omfattande i den statliga sektorn där 40–60 procent av de anställda periodvis arbetade hemifrån minst hälften av arbetsdagarna. Det var betydligt fler än i andra sektorer.

Under våren 2022 inleddes en stegvis återgång till kontoren, men distansarbete tillämpas i större utsträckning även efter pandemin. I mitten av 2023 arbetade cirka 60 procent av de statligt anställda hemma åtminstone någon dag i veckan, enligt Statistiska centralbyrån.

Flera myndigheter uppskattar att omställningen har många goda sidor, men den har även lett till ett antal utmaningar som myndigheterna måste hantera för att upprätthålla en effektiv verksamhet och en god arbetsmiljö.

Det handlar till exempel om att en del chefer upplever att det är svårare att leda på distans och att de har fått försämrad insyn i sina medarbetares prestationer och hälsa. Myndigheterna lyfter också att kommunikation, sociala relationer mellan medarbetare och kunskapsöverföring kan påverkas negativt.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens hantering av det ökade inslaget av distansarbete bidrar till att myndigheternas verksamhet bedrivs effektivt.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i oktober 2024. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 07 november 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?