Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar avhopp från högskolan

Många högskolestudenter avslutar sin utbildning i förtid. En stor andel avhopp sker från utbildningar till bristyrken, som lärare, sjuksköterskor och ingenjörer. Avhoppen är kostsamma för både samhället och studenterna. Riksrevisionen genomför därför en granskning av lärosätenas och regeringens åtgärder för att motverka avhopp från grundutbildningar till bristyrken.

Studenter i föreläsningssal.

Foto: gorodenkoff

Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Det är viktigt att genomströmningen av studenter i högskolan är hög och att onödiga avhopp motverkas. För att möta den stora efterfrågan på lärare, sjuksköterskor och ingenjörer behöver insatserna mot avhopp vara effektiva, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

En stor andel av universitet- och högskolestudenterna i Sverige avslutar sin utbildning i förtid, utan att ta någon examen. Flera av de utbildningar som har störst andel avhopp är inom bristyrken, som lärare, sjuksköterskor och ingenjörer. Andelen avhopp skiljer sig väsentligt åt mellan lärosäten liksom mellan olika utbildningar. Avhoppen sker både tidigt och sent i utbildningarna.

Avhoppen är dyra för både lärosätena och studenterna och slår även mot arbetsmarknaden. Det finns indikationer på att lärosätenas arbete för att motverka avhopp inte är systematiskt. Dessutom finns det tecken på målkonflikter i regeringens styrning av lärosätena för minskade avhopp.

Syfte

Granskningen ska svara på om lärosätena, Universitetskanslersämbetet och regeringen arbetar effektivt för att minska studenters avhopp på grundutbildningar till bristyrken. Fokus kommer att vara på grundskolelärar-, sjuksköterske- och högskoleingenjörsutbildningarna.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i oktober 2024. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 08 november 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?