Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar Industriklivet

Industrin står för ungefär en tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser i Sverige. För att minska dessa utsläpp införde regeringen Industriklivet 2018, som stödjer innovativa projekt och ny teknik. Riksrevisionen genomför nu en granskning av Industriklivet.

Tre skorstenar med vit rök syns bakom ett par björkar.

Foto: Lars-Ove Jonsson

Claudia Gardberg Morner, porträtt.

– Staten lägger i dag cirka 1,4 miljarder kronor om året på Industriklivet. Det är därför viktigt att granska om Industriklivet bidrar till industrins klimatomställning på ett effektivt sätt, säger riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner.

Om granskningen

Bakgrund

Sveriges industrier står för ungefär en tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser som uppstår inom landets gränser. Industrins utsläppsminskningar har hittills huvudsakligen berott på övergången från fossila till förnybara bränslen och el. Dessa minskningar har stannat av de senaste åren. En stor del av industrins växthusgasutsläpp består dock av så kallade processrelaterade utsläpp, som hittills varit svårare att minska.

För att stödja tekniksprång som leder till minskade växthusgasutsläpp införde regeringen Industriklivet 2018. Industriklivet stödjer innovativa projekt och ny teknik inom industrin som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser. Stödet utgör en betydande budgetpost och har successivt stärkts sedan införandet. Idag är anslaget till Industriklivet cirka 1,4 miljarder kronor om året.

Störst andel av totalt beviljat stöd har gått till järn- och stålindustrin följt av gruv-och mineralindustrin. Dessa branscher står även för en relativt stor del av industrins totala utsläpp av växthusgaser.

Effekterna av Industriklivet och de projekt som stödet har finansierat är hittills oklara. Dessutom finns det indikationer på ett visst överlapp mellan Industriklivet och andra stöd inom klimatområdet, eftersom samma typer av aktörer kan ansöka om olika stöd för liknande investeringsåtgärder.

Syfte

Granskningen ska svara på om Industriklivet bidrar till industrins klimatomställning och därigenom Sveriges klimatmål på ett effektivt sätt.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i september 2024. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 08 december 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?