Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar bostadsbidraget

Bostadsbidraget ska motverka trångboddhet bland unga hushåll och hushåll med barn. Dessutom ska det bidra till goda ekonomiska villkor för barnfamiljer. Efter indikationer på att bidraget inte lever upp till sina mål genomför Riksrevisionen en granskning av bostadsbidragets effektivitet.

Man och litet barn står i trappuppgång och håller på och öppnar en dörr.
Riksrevisor Helena Lindberg, porträtt.

– Framför allt kommer vi att titta på bostadsbidragets måluppfyllelse. Men även regeringens uppföljning och rapportering ingår i granskningen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Bostadsbidraget är en inkomstprövad socialförsäkringsförmån som kan fås av barnhushåll och ungdomar i åldrarna 18–28.

Bostadsbidraget har två syften, ett bostadspolitiskt och ett familjepolitiskt. Det bostadspolitiska syftet är att ge möjlighet för resurssvaga hushåll att efterfråga goda och tillräckligt rymliga bostäder. Det familjepolitiska syftet utgår från det övergripande målet för den ekonomiska familjepolitiken som är att bidra till en god ekonomisk levnadsstandard för alla barnfamiljer samt minska skillnaderna i de ekonomiska villkoren mellan hushåll med och utan barn. Under 2022 fick 117 000 hushåll bostadsbidrag till en total kostnad av 4,1 miljarder kronor.

Granskningen genomförs mot bakgrund av att trångboddheten har ökat och att endast en mindre andel av de barnhushåll som får bostadsbidraget faktiskt lyfts ur låg ekonomisk levnadsstandard.

Syfte

Granskningen ska svara på om bostadsbidraget effektivt bidrar till dess bostads- och familjepolitiska syften.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i september 2024. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 27 mars 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?