Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar genomförandet av funktionshinderspolitiken

Funktionshinderspolitiken ska bidra till ett mer jämlikt samhälle där människors olika förutsättningar inte är avgörande för delaktigheten i samhället. Riksrevisionen granskar nu om de nio sektorsansvariga myndigheternas arbete med att nå det funktionshinderspolitiska målet är effektivt.

Studenter i campusmiljö.
Claudia Gardberg Morner, porträtt.

– Det är av principiell betydelse att alla människor har möjlighet att vara delaktiga i samhället. Därför vill vi se om arbetet med, och styrningen av, funktionshinderspolitiken genomförs på ett effektivt sätt, säger riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner.

Om granskningen

Bakgrund

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken handlar till stor del om att göra samhällslivet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Nio statliga myndigheter har ett särskilt ansvar inom funktionshinderspolitiken, så kallat sektorsansvar, och ska bidra till arbetet med att nå det funktionshinderspolitiska målet. Därutöver har Myndigheten för delaktighet (MFD) ett uppdrag att stödja myndigheternas arbete med detta.

Regeringens bedömning är att levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning totalt sett är fortsatt sämre än för övriga befolkningen. Rapporter och uppföljningar visar att funktionshinderperspektivet inte har fått tillräckligt genomslag i offentlig sektor och att myndigheters sektorsansvar inte är verkningsfullt.

Syfte

Granskningen fokuserar på myndigheters sektorsansvar och ska svara på om statens arbete med att genomföra funktionshinderspolitiken är effektivt.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i december 2024. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 27 mars 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?