Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar sjöfartens utsläpp i havet

Havsmiljön har länge varit hårt belastad och utvecklingen bedöms gå åt fel håll. Sjöfartens utsläpp av övergödande och förorenande ämnen bidrar till miljöbelastningen. Riksrevisionen granskar nu statens insatser för att minska sjöfartens utsläpp av skadliga ämnen i havet.

Oljetanker på havet.
Helena Lindberg, porträtt.

– Sjöfartens utsläpp i havet har uppmärksammats alltmer på senare tid. Nu vill vi ta reda på vad staten faktiskt gör på området – och om det kan göras mer effektivt, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Miljön i Östersjön och Västerhavet har länge varit hårt belastad. Sveriges miljömål nås inte och utvecklingen bedöms fortsätta åt fel håll om inte omfattande åtgärder vidtas. Detta är dåligt för såväl miljö- och naturvärden som för turism och yrkesfiske.

Sjöfarten bidrar till flera miljöbelastningar i havet. Det gäller till exempel utsläpp av tvättvatten från rening av avgasrök (skrubbervatten) och utsläpp av lastrester och tvättvatten från rengöring av lasttankar. Eftersom fartygstrafiken bedöms fortsätta att öka i framtiden kommer dessa problem sannolikt öka ytterligare.

Granskningen genomförs efter indikationer på brister i statens insatser för att

  • se till att det finns tillräcklig mottagningskapacitet för tvättvatten och andra skadliga ämnen i de svenska hamnarna
  • upptäcka och utreda utsläpp av skadliga ämnen i havet.

Vidare finns det indikationer på att Sverige inte utnyttjar de juridiska möjligheter som finns att begränsa sjöfartens utsläpp i havet av skrubbervatten och tvättvatten från tankrengöring.

Syfte

Granskningen ska svara på om statens insatser för att minska sjöfartens utsläpp av skadliga ämnen i havet är effektiva. Förutom regeringen omfattas även Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen av granskningen.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i september 2024. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 27 mars 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?