Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar omställningen av LKAB

Statligt ägda LKAB planerar att investera hundratals miljarder kronor för att övergå till fossilfri produktion av en produkt som är ny för företaget. Eftersom staten äger LKAB blir det skattebetalarna som får stå för notan om investeringarna slår fel. Riksrevisionen genomför nu en granskning av omställningen av LKAB.

LKAB:s gruvområde i Kiruna.

– Vid så här stora investeringar finns det alltid risker som måste hanteras. Granskningens fokus kommer att ligga på LKAB:s verksamhet och planering, men även regeringens agerande i planeringen kommer att belysas, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

Den svenska basindustrin behöver ställa om ifall Sveriges klimatmål ska kunna nås. Statligt ägda Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag (LKAB) är Sveriges fjärde största utsläppare av koldioxid med 645 kiloton per år. LKAB:s samarbetspartner SSAB är Sveriges enskilt största utsläppare av koldioxid.

LKAB planerar att ställa om sin verksamhet till klimatneutralitet genom att övergå till produktion av järnsvamp framställd med hjälp av fossilfri vätgas. Detta innebär en betydande omställning av LKAB:s affärsmodell. I dagsläget tillverkar LKAB huvudsakligen järnmalmspellets, som är en mindre förädlad produkt. Den exakta investeringskostnaden är fortfarande osäker men LKAB planerar för investeringar om hundratals miljarder kronor över en tjugoårsperiod. Något större investeringsbeslut har ännu inte fattats, men LKAB har redan haft betydande kostnader i planeringsfasen.

LKAB är ett konkurrensutsatt bolag som verkar på marknadsmässiga villkor. Eftersom det är staten som äger LKAB blir det också staten som får ta konsekvenserna i form av minskad utdelning och kapitalförluster om de planerade investeringarna slår fel.

LKAB:s planerade omställning har bland annat kritiserats för att vara dyr och med oklar förväntad avkastning. Riksrevisionen har identifierat ett antal potentiella risker med omställningen som skulle kunna påverka dess lönsamhet. Det kan till exempel handla om höga elpriser, risk för förseningar, underskattade investeringskostnader och storskalig tillämpning av en omogen teknik.

Syfte

Granskningen ska svara på om regeringen och LKAB har agerat affärsmässigt i planeringen av omställningen av LKAB.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i april 2025. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 16 maj 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?