Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisionen granskar socialförsäkringen vid internationell rörlighet

Ökande internationell rörlighet innebär nya utmaningar för svenska myndigheter när det gäller risken för felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Riksrevisionen genomför nu en granskning av kontrollerna av vem som omfattas av socialförsäkringsskyddet vid internationell rörlighet.

Ung kvinna på tågperrong sedd bakirån.

– Tidigare studier har visat att internationell rörlighet är en betydande källa till felaktiga utbetalningar. I värsta fall handlar det om mycket stora belopp som Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten betalar ut till personer som inte omfattas av socialförsäkringsskyddet i Sverige, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Om granskningen

Bakgrund

För att omfattas av den svenska socialförsäkringen ska man som huvudregel bo eller arbeta i Sverige. Dessutom finns vissa villkor för att få en förmån utbetald. Det är Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten som ska kontrollera att den som ansöker om en förmån är försäkrad i Sverige och omfattas av det svenska socialförsäkringsskyddet.

Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens uppföljningar samt Riksrevisionens tidigare granskningar tyder på brister i kontrollen av detta, särskilt när en person flyttar till eller från Sverige eller arbetar i ett annat land än där hen bor. Bristerna kan leda till felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen.

Syfte

Granskningen ska svara på om kontrollen av vem som omfattas av socialförsäkringsskyddet vid internationell rörlighet är effektiv.

Publicering

Resultatet från granskningen kommer att sammanställas i en rapport med planerad publicering i maj 2025. Observera att publiceringsdatum är preliminärt. För aktuell information om Riksrevisionens pågående granskningar, se vår publiceringskalender som uppdateras löpande.

Publiceringskalendern

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 12 juni 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?