Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Visselblåsning – rapportera missförhållanden

Du har möjlighet att rapportera missförhållanden eller misstanke om missförhållanden inom Riksrevisionens verksamhet. Det kallas för visselblåsning.

Vem kan rapportera?

Visselblåsarlagen omfattar och skyddar personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang fått ta del av eller inhämtat information om missförhållanden, till exempel:

 • Anställda
 • Volontärer
 • Praktikanter
 • Personer eller egenföretagare som utför arbete åt Riksrevisionen (externa konsulter)
 • Personer som söker arbete hos Riksrevisionen
 • Personer som tidigare tillhört någon av ovanstående personkategorier

Vad kan anmälas?

Missförhållanden som anmäls ska vara av allmänt intresse. Det kan exempelvis vara överträdelser av lagar, eller allvarliga tjänstefel. Det kan röra sig om mutor, bedrägerier eller felaktig användning av skattepengar.

Detta kan inte anmälas

 • Allmänna synpunkter på lönesättning, ledarskap och arbetsmiljö.
 • Interna konflikter och förhållanden som enbart handlar om en persons arbets- eller anställningsförhållanden omfattas normalt inte av visselblåsarlagen.
 • Anmälningar om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen.
 • Information som rör nationell säkerhet i verksamhet hos en myndighet inom försvars- och säkerhetsområdet.
 • Bagatellartade missförhållanden.

Du kan rapportera anonymt via en extern visselblåsarportal

Riksrevisionen samarbetar med CRD Protection för att göra det möjligt för dig med arbetsrelaterad koppling till Riksrevisionen att rapportera missförhållanden anonymt.

Rapportera missförhållanden vid Riksrevisionen

Andra kanaler för att rapportera missförhållanden

Om du inte vill använda den digitala visselblåsarportalen kan du rapportera till Riksrevisionens chefsjurist eller till Riksrevisionens hr-chef via:

 • telefon 08-517 140 00
 • fysiskt möte, eller
 • brev till Riksrevisionen.

Uppdaterad: 04 mars 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?