Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6), Utbildningsdepartementet

Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6). Riksrevisionen tar i detta yttrande ställning till några enskilda förslag i utredningen.

Yttrandet baseras på iakttagelser som gjorts i effektivitetsrevisionens rapporter Varför sparar lärosäten? En granskning av myndighetskapital vid universitet och högskolor (RiR 2017:28), Resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse (RiR 2019:21) samt Det livslånga lärandet inom högre utbildning (RiR 2016:15). Yttrandet baseras även på de bedömningar som Riksrevisionens årliga revision gjort när det gäller eventuella effekter några av förslagen kan ha på Riksrevisionens granskning av lärosätenas årsredovisningar.

Uppdaterad: 20 juni 2019

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?