Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Den statliga garantimodellen (RiR 2004:4)

Staten saknar överblick över riskerna i sina finansiella garantiåtaganden. Regeringen bör ta initiativ för att lösa de problem som granskningen visar.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Staten ställer ut finansiella garantier för att främja viss verksamhet och förbinder sig därmed att överta betalningsansvaret om låntagaren inte kan betala sin skuld. Dessa statliga garantier omfattar minst 700 miljarder kronor.

1997 infördes nya regler för att förbättra möjligheterna för staten att få kontroll över sin garantiverksamhet. Reglerna innebär bland annat att samtliga garantier ska ha riskbaserade avgifter. Syftet vara att garantiverksamheten skulle bli självbärande så att eventuella förluster inte belastade statsbudgeten.

 Riksrevisionen har granskat om reglerna följs och om hanteringen styrs effektivt. En viktig aspekt är om staten har överblick över riskutvecklingen i sina garantiåtaganden.

Granskningen visar att garantireglerna ofta följs med att hindren är stora för en effektivt styrning. Det saknas både en heltäckande definition av vilka förbindelser som bör räknas som garantier och kriterier för bedömning av när en finansiell garanti är ett effektivt medel. En allvarlig brist är att staten saknar överblick över sitt samlade risktagande.

I rapporten föreslås olika åtgärder för att komma tillrätta med problemen.

Uppdaterad: 09 juni 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?