Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Förändringar inom kommittéväsendet (RiR 2004:2)

Kommittéernas betänkanden brister i kvalitet. Granskningen visar också att kraven på att redovisa ekonomiska analyser av utredningsförslagen inte följs.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Ett väl fungerande kommittéväsendet är av stor betydelse för att få ett tillförlitligt och väl förankrat underlag för regeringens förslag och riksdagens beslut. Därmed ökar möjligheterna för väl grundade beslut och för en god hushållning med de offentliga medlen. Genom att kommittéväsendet i hög grad präglas av offentlighet har det också betydelse för det offentliga samtalet.

I en granskning som avslutades 1997 konstaterades dåvarande Riksdagens revisorer flera problem inom området. Viktiga slutsatser i granskningen var att kommittéväsendets roll och kommittéernas arbetsvillkor behövde utvecklas.

I den nu aktuella granskningen framträder vissa förbättringar i kommittéernas arbetsvillkor. När det gäller kvaliteten i kommittéernas arbete finns det stora brister. Allvarliga brister konstateras också i efterlevnaden av kraven på ekonomisk analys och redovisning av utredningsförslagens konsekvenser. Olika förslag till åtgärder förs fram och diskuteras i rapporten.

Uppdaterad: 03 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?