Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Höga statstjänstemäns representation och förmåner (RiR 2004:12)

Riksrevisionen har granskat 36 myndigheters och andra statligt finansierade organisationers hantering av höga statstjänstemäns representation och förmåner.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har genomfört en granskning av höga statstjänstemäns representation och förmåner. Syftet med granskningen har varit att få en representativ bild av hur de statliga organisationerna hanterar ledningens representation och förmåner. Drygt hundra ledningspersoner i 36 myndigheter och andra statliga organisationer har granskats.

Riksrevisionen har undersökt om det finns fastställda riktlinjer för representation samt vilka förmåner som förekommer, hur gällande regler tillämpas för ledningen samt om organisationerna har rutiner för uppföljning och kontroll av reglerna.

Granskningen visar att de granskade myndigheterna har fastställda regler för representation. De högre tjänstemännen följer också i hög utsträckning gällande regler. Däremot bör organisationernas rutiner, uppföljning och kontroll av representationen förbättras. Höga tjänstemäns förmåner är begränsade och gällande regler följs i hög utsträckning.

Uppdaterad: 03 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?