Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Kontrollen av strukturfonderna (RiR 2004:29)

Riksrevisionen har genomfört en granskning av den interna styrningen och kontrollen av strukturfonderna. Granskningen visar att kontrollen av strukturfonderna är inriktad på följsamheten av lagstiftning och regelverk samt projektens ekonomiska redovisningar snarare än projektens effektivitet i förhållande till programmens mycket konkreta mål. Kontrollen motsvarar dock helt gällande regelverk. Granskningen visar också att vissa av de organisatoriska lösningarna är så komplexa att de riskerar motverka en effektiv kontrollverksamhet och resursanvändning.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Under programperioden 2000-2006 gör EU-kommissionen en översyn av strukturfondernas regelverk. Flertalet av de nationella revisionsmyndigheterna inom EU har genomfört en samordnad granskning under 2003-2004 av kontrollen och styrningen av strukturfonderna. Sverige har valt att granska Växtkraft Mål 3 och Mål 2 Öarna. Denna rapport redovisar de viktigaste slutsatserna som Riksrevisionen dragit för svenskt vidkommande utifrån den gjorda granskningen.

Riksrevisionens slutsatser bygger på en bedömning av kontrollverksamheten vad gäller följsamheten till gällande regelverk samt vissa effektivitetsaspekter. Kontrollverksamheten fungerar i förhållande till de regelverk som finns. Däremot är det inte möjligt att fånga upp effektiviteten i förhållande till programmens mål. Riksrevisionen bedömer också att de valda organisatoriska lösningarna är komplexa, vilket skapar en risk för såväl ineffektiva kontroller som dålig kostnadseffektivitet.

Sammanfattning på engelska

Control of structural funds

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?