Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Snabbare asylprövning (RiR 2004:24)

Systemet för asylprövning har inte effektivt kunnat hantera 2000-talets ökade antal asylsökningar. Riksdagen har slagit fast att asylprövningen ska ske snabbt och rättssäkert. Regeringen har satt som mål att öppna asylärenden inte ska vara äldre än sex månader. I ungefär hälften av fallen har tiderna varit längre. De långa handläggningstiderna beror på brister i regeringens styrning och i Migrationsverkets sätt att hantera den ökade inströmningen av asylärenden. I mer än två tredjedelar av handläggningstiden ligger ett asylärende utan åtgärd.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

År 2003 kom 31 334 människor till Sverige för att söka asyl. Migrationsverket har i uppdrag att utreda varje asylansökan individuellt och enhetligt. Prövningen ska präglas av kort handläggningstider och rättssäkerhet.

Riksrevisionens granskning visar på brister i Migrationsverkets hantering av asylärenden. Följden har blivit långa tider i vänta på ett asylbeslut och onödigt höga kostnader för asylprocessen i sin helhet. I mer än två tredjedelar av handläggningstiden ligger ett asylärende utan åtgärd.

Under 2000-talet har antalet asylsökande ökat väsentligt. Regeringen har satt som mål att öppna asylärenden inte ska vara äldre än sex månader. Granskningen visar att detta mål inte har nåtts. Systemet för asylprövning har inte varit tillräckligt flexibelt och effektivt. Regeringen har inte givit Migrationsverket tillräckliga förutsättningar för att genomföra asylprövningen och nå målen.

Riksrevisionen konstaterar att kostnaderna för de asylsökandes väntetider hade kunnat minskas med ett miljardbelopp under perioden 2000-2003 om regeringens sexmånaders mål hade kunnat hållas och planerat återvändande fungerat.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?