Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppdrag statistik – insyn i SCB:s avgiftsbelagda verksamhet (RiR 2004:8)

Regeringen har inte försäkrat sig om att Statistiska centralbyrån (SCB) lever upp till de krav man ställt på uppdragsverksamheten. SCB tillämpar i vissa fall marknadsprissättning. Detta trots att regeringen beslutat att priset för de statistiska tjänsterna ska täcka kostnaderna, varken mer eller mindre.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Statistiska centralbyrån (SCB) är en av många statliga myndigheter som vid sidan av sina anslagsfinansierade myndighetsuppgifter bedriver avgiftsbelagd uppdragsverksamhet. Regeringen har beslutat att SCB inte ska anpassa sina priser efter marknadssituationen. Uppdragsverksamheten ska täcka sina egna kostnader.

 SCB säljer sina statistiktjänster till flera kategorier av kunder, ibland i konkurrens med privata företag. Uppdragsverksamhet utförs vid de flesta av SCB:s organisatoriska enheter. Samma personal, men även övriga resurser, nyttjas i många fall för båda verksamheterna. Det ställer höga krav på att ekonomin i de båda verksamheterna hålls åtskilda och att redovisningen och prissättningen av tjänsterna är tydlig.

Riksrevisionens granskning visar att det är svårt att få tillsyn i vilka kostnader som belastar uppdragsverksamheten, hur tjänsterna prissätts och det ekonomiska resultatet för olika tjänster. Förklaringen kan sökas i hur regeringen styr och följer upp verksamheten samt i SCB:s sätt att organisera sin verksamhet. SCB:s konkurrensutsatta situation bidrar också till att insynen begränsas – både för konkurrenter och kunder.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?