Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Höga chefers/befattningshavares representation och förmåner i statliga bolag och stiftelser (RiR 2005:8)

Riksrevisionen har granskat hur 14 statliga bolag och stiftelser hanterar högsta ledningens representation och förmåner. Granskningen visar att bolagen/stiftelserna i stor utsträckning har en policy för sin representation och att de i stor utsträckning följer de interna regler som fastställts för representation. Dock var redovisningen av representationen inte korrekt i alla avseenden.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Hur representation och förmåner hanteras påverkar allmänhetens förtroende för statlig verksamhet och statliga företag.

I syfte att få en överblick har Riksrevisionen granskat representationen och förmånerna till ledande befattningshavare i 14 statliga bolag och stiftelser. Riksrevisionen har tidigare gjort en motsvarande granskning hos 36 myndigheter.

I de 14 bolagen och stiftelserna har Riksrevisionen undersökt

* om det finns fastställda riktlinjer för representation

* hur fastställda regler tillämpas för ledningen och

* om rutiner finns för uppföljning och kontroll av reglerna. Riksrevisionen har även granskat om det finns förmåner utöver lön och pension för samma grupp.

Granskningen visar att bolagen och stiftelserna i stor utsträckning har en policy för sin representation och att de i hög grad följer interna regler för representation. Men redovisningen av representationen var inte korrekt i alla avseenden.

Omfattningen av förmåner varierade mellan olika bolag och stiftelser. Skattepliktiga förmåner var i stort sett korrekt behandlade förutom i några fall i hanteringen av nyttjande av fri parkering. Det saknades rutiner för att säkerställa att förmåner som flyg- och hotellbonus hanterades regelrätt.

Uppdaterad: 03 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?