Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Marklösen – finns förutsättningar för rätt ersättning? (RiR 2005:15)

En genomförd granskning av hanteringen av ersättning till fastighetsägare när staten tar över förfoganderätten till egendom (s.k. marklösen) vid exempelvis vägbyggen visar att det finns betydande brister i myndigheternas rutiner kring dessa ärenden.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat hur sex statliga myndigheter handlägger marklösenärenden, dvs. ärenden som innebär att det allmänna skaffar sig förfoganderätt i någon form över enskildas fastigheter. Varje år betalar statliga myndigheter ut cirka 1 miljard kronor till ca 6 000 fastighetsägare i marklösenärenden. Orsaken till marklösen kan exempelvis vara att en väg eller järnväg ska byggas, en elledning ska dras eller att ett naturreservat ska bildas. Riksrevisionens övergripande slutsats av granskningen är att rutinerna vid marklösenärenden har betydande brister hos flera myndigheter. Bristerna innebär att förutsättningarna för likabehandling av fastighetsägare saknas i många avseenden. Myndigheterna lämnar inte tillräcklig och relevant information till fastighetsägare och Skatteverket. Granskningen omfattar Banverket, Luftfartsverket, Naturvårdsverket, Skogsvårdsorganisationen, Svenska Kraftnät och Vägverket. Riksrevisionen har granskat hur sex statliga myndigheter handlägger marklösenärenden, dvs. ärenden som innebär att det allmänna skaffar sig förfoganderätt i någon form över enskildas fastigheter. Varje år betalar statliga myndigheter ut cirka 1 miljard kronor till ca 6 000 fastighetsägare i marklösenärenden. Orsaken till marklösen kan exempelvis vara att en väg eller järnväg ska byggas, en elledning ska dras eller att ett naturreservat ska bildas. Riksrevisionens övergripande slutsats av granskningen är att rutinerna vid marklösenärenden har betydande brister hos flera myndigheter. Bristerna innebär att förutsättningarna för likabehandling av fastighetsägare saknas i många avseenden. Myndigheterna lämnar inte tillräcklig och relevant information till fastighetsägare och Skatteverket. Granskningen omfattar Banverket, Luftfartsverket, Naturvårdsverket, Skogsvårdsorganisationen, Svenska Kraftnät och Vägverket.

Uppdaterad: 19 oktober 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?