Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Skydd mot mutor – Apoteket (RiR 2005:24)

En granskning av Apotekets åtgärder mot mutor och annan otillbörlig påverkan har genomförts. Granskningen visar att skyddet inte är tillfredsställande på många områden och att ledningens åtgärder mot mutor inte motsvarar bolagets risksituation. Åtskilliga insatser behövs.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat skyddet mot mutor i Apoteket. Ett gott skydd mot mutor och annan otillbörlig påverkan förutsätter att delarna kontrollmiljö, riskbedömning, kontroller, kommunikation och information samt uppföljning finns och att varje del håller god kvalitet. Granskningen visar att skyddet inte är tillfredsställande på många områden och att ledningens åtgärder mot mutor inte motsvarar bolagets risksituation. Apotekets företagsledning och styrelse har inte bedömt risken för mutor och otillbörlig påverkan. Det saknas en tydlig ansvarsfördelning och det finns ingen funktion med ansvar för kontroll och uppföljning. Det går inte att säga om reglerna om leverantörskontakter tillämpas i praktiken. Riksrevisionen rekommenderar bolagets styrelse och företagsledning att genomföra en riskanalys som bland annat inkluderar risken för mutor och otillåten leverantörspåverkan. Ledningen bör också etablera en arbetsfördelning och en kontroll som bättre motsvarar riskerna. Riksrevisionens bedömning om ett otillräckligt skydd gäller inte Apotekets hantering av receptbelagda läkemedel.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?