Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Skydd mot mutor – Banverket (RiR 2005:30)

En granskning av Banverkets skydd mot mutor och otillbörlig påverkan har genomförts. Banverket har inte i tillräcklig utsträckning skyddat sig mot den risk för mutor och annan otillbörlig påverkan som finns i verksamheten. Banverkets ledning har underskattat riskerna. Det befintliga skyddet mot mutor är inte effektivt nog.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat Banverkets åtgärder för skydd mot mutor och otillbörlig påverkan. Granskningen utgör den tredje granskningen som genomförs vid statliga myndigheter och bolag avseende skydd mot mutor och otillbörlig påverkan. Granskningen av Banverket har fokuserat på den riskutsatta upphandlingsverksamheten. Riksrevisionens bedömning är att Banverket inte i tillräcklig utsträckning skyddat sig mot de risker som den aktuella verksamheten innebär när det gäller mutor och annan otillbörlig påverkan. Banverkets ledning har underskattat riskerna i verksamheten samtidigt som de överskattat effektiviteten i de åtgärder som man vidtagit för att skydda verksamheten. Brister har observerats på samtliga sex områden som granskats, nämligen kontrollmiljö, riskbedömningar, kontrollfunktioner, kontrollåtgärder, information och kommunikation samt uppföljning. Riksrevisionen anser att Banverket har organiserat den riskutsatta upphandlingsverksamheten på ett sätt som förefaller olämpligt. Ett antal situationer inom upphandlingsverksamheten som har iakttagits visar också att myndighetens kontrollorganisation inte fungerar tillräckligt bra. Riksrevisionen rekommenderar Banverkets styrelse och ledning att vidta åtgärder för att skapa en väl avvägd balans mellan risk och kontrollorganisation i verksamheten. Åtgärderna bör i första hand fokusera på organisation och bemanning av de team som upphandlar tjänster åt Banverket. Vidare bör en effektiv kontrollorganisation byggas upp.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?