Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statliga myndigheters bemyndiganderedovisning (RiR 2005:20)

Granskningen visar hur myndigheterna redovisar sina bemyndiganden. Bedömningen är att de flesta myndigheter har god kontroll över bemyndiganderedovisning och gjorda åtaganden. Dock har det rapporterats om ett antal iakttagelser i revisionsberättelser, revisionsrapporter och/eller revisionspromemorier

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat hur myndigheterna redovisar sina bemyndiganden. Bedömningen är att de flesta myndigheter har god kontroll över bemyndiganderedovisning och gjorda åtaganden. Riksrevisionen har dock rapporterat om ett antal iakttagelser i revisionsberättelser, revisionsrapporter och/eller revisionspromemorior. Granskningen visar att några myndigheter bör förbättra sina rutiner och sin redovisning inom ett antal områden. Bland annat brister den löpande uppföljningen av utestående bemyndiganden. Regeringens generella frysning av 2004 års anslagssparande har fått negativa effekter på hanteringen av bemyndiganden hos några myndigheter. I budgetpropositionen har riksdagen fått en ofullständig bild av bemyndigandets inverkan på Vägverkets framtida anslag. Regeringen har heller inte gett Vägverket korrekta förutsättningar att hantera ramen för bemyndiganden. Granskningen visar att det finns gjorda åtaganden där bemyndiganden saknas. Omfattningen har inte varit föremål för granskning, men indikationer visar att den inte är försumbar.

Uppdaterad: 03 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?