Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bidrag som regeringen och Regeringskansliet fördelar (RiR 2006:32)

Riksrevisionen har granskat bidrag som regeringen och Regeringskansliet fördelar till kommuner, landsting, organisationer, ideella föreningar, privata företag och enskilda personer. Granskningen visar att det finns problem med styrning och kontroll i bidragshanteringen. Bidrag har i flera fall betalats ut utan stöd i tydliga riktlinjer.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat bidrag som regeringen och Regeringskansliet fördelar till kommuner, landsting, ideella föreningar, privata företag och enskilda personer. Tidigare granskningar har visat på problem med styrning, kontroll och organisation av dessa bidrag. Riksdagen begärde därför 2001 att regeringen skulle genomföra åtgärder för att komma tillrätta med de problem som framkommit. Riksdagens utgångspunkt var att regeringen och Regeringskansliet endast undantagsvis borde hantera bidrag. Riksrevisionen har granskat om regeringen vidtagit de åtgärder som riksdagen uttryckt önskemål om.

Granskningen visar att inga nya stora bidragssatsningar har introducerats. Bidragsvolymen har mer än halverats från 3,4 miljarder kronor år 2001 till 1,5 miljarder kronor år 2005. Regeringskansliet har även förstärkt sina interna riktlinjer förhanteringen av bidrag. Vissa problem kvarstår dock fortfarande beträffande kontroll och styrning av bidragen. Regeringskansliet saknar också system som gör det möjligt att ge en samlad och systematisk redovisning av bidragen, vilket i sin tur kan försvåra uppföljning och rapportering till riksdagen.

Uppdaterad: 04 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?