Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Det makroekonomiska underlaget i budgetpropositionerna (RiR 2006:23)

Riksrevisionen har granskat kvaliteten i de makroekonomiska prognoser som redovisats i regeringens budgetpropositioner åren 1994-2005. Granskningen visar att prognoserna är osäkra. Samtidigt har regeringens bedömningar inte sämre precision än prognoser från andra prognosinstitut. Undantaget är arbetslösheten där regeringen systematiskt redovisat en mera optimistisk bild än andra prognosinstitut. Riksrevisor Lennart Grufberg är ansvarig för granskningen

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat kvaliteten i det makroekonomiska underlag som redovisats i regeringens budgetpropositioner åren 1994-2005.

I budgetpropositionen presenterar regeringen förslag till statsbudget för riksdagen. Efter den statsfinansiella krisen i början av 90-talet infördes ett utgiftstak samt ett överskottsmål för den offentliga sektorns finanser. I såväl budgetpropositionen som i den ekonomiska vårpropositionen redovisar därför regeringen beräkningar av de offentliga inkomsterna och utgifterna både för budgetåret och för två år bortom budgetåret. Om de statliga utgifterna underskattats i budgeten och utgifterna sedan blir högre än beräknat finns det risk för att planerade reformer måste ställas in eller besparingar genomföras för att klara utgiftstaket.

Granskningen visar att regeringens prognoser är osäkra men att de överlag inte har sämre precision än prognoser som andra prognosinstitut tar fram. Ett undantag är den öppna arbetslösheten där regeringen systematiskt har redovisat mer optimistiska prognoser än andra prognosinstitut. Granskningen visar också att det saknas en samlad bedömning och analys av osäkerheten i beräkningarna.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?