Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Förvaltningsutgifter på sakanslag (RiR 2006:17)

Riksrevisionen har granskat riksdagens möjligheter att följa kostnadsutvecklingen för myndigheternas administration. Granskningen visar att regeringen inte har följt de intentioner som angetts och de principer som lagts fast för budgetering av myndigheternas driftskostnader, så kallade förvaltningsutgifter. Det minskar riksdagens möjligheter att upprätthålla kontrollen över kostnadsutvecklingen.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat om riksdagen har möjligheter att följa kostnadsutvecklingen för myndigheternas drift och administration. Riksdagen fördelar anslag till myndigheternas driftkostnader, så kallade förvaltningsanslag. Vissa myndigheter tilldelas också sakanslag som ska finansiera bland annat utbetalningar av bidrag och ersättningar. Granskningen visar att regeringen inte har följt de principer som lagts fast för budgetering av myndigheternas driftskostnader, så kallade förvaltningsutgifter.

Riksrevisionen konstaterar att regeringen inte har fastställt en entydig definition av förvaltningsutgifter. Regeringen har gett 55 av 100 berörda myndigheter rätt att finansiera förvaltningsutgifter på sakanslag. Regeringen har heller inte följt upp omfattningen av förvaltningsutgifter som redovisas på andra anslag än förvaltningsanslag. Riksdagen får därmed inte något samlad underlag för kontroll av förvaltningskostnadernas utveckling.

Uppdaterad: 03 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?