Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Redovisning av myndigheters betalningsflöden (RiR 2006:6)

Riksrevisionen har granskat hur 109 myndigheter redovisar sina betalningar mot statsverkets checkräkning och myndighetens räntekonto. Granskningen visar att två av fem myndigheter år 2004 inte hade tillräckliga rutiner för att stämma av sina betalningsflöden. Det finns därmed en risk att statens checkräkning och myndigheternas räntekonton används felaktigt och att myndigheterna antingen får ränteintäkter de inte ska ha eller att de går miste om ränteintäkter.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat hur 109 myndigheter med dubbla betalningsflöden följer reglerna för avräkning med statsverket.

Granskningen visar att det finns brister i hur myndigheterna avräknar mot Statsverkets checkräkning (SCR). Två femtedelar av myndigheterna har inte rutiner för att stämma av hela balanspostens saldo. Flera av dessa är stora myndigheter, exempelvis Arbetsmarknadsverket, Försvarsmakten, Sida och Statens jordbruksverk. Några myndigheter har vare sig rutiner eller kunskap för att stämma av avräkningen med statsverket.

Riksrevisionen anser att Ekonomistyrningsverket och regeringen inte gjort tillräckligt för att tydliggöra reglerna för avräkningen med statsverket för myndigheterna. Om Ekonomistyrningsverket och regeringen inte tydliggör hur reglerna ska tillämpas, finns det en risk för att myndigheterna använder statsverkets checkräkning och räntekontot på ett felaktigt sätt.

Detta kan leda till att myndigheterna tillgodogör sig ränteintäkter på medel som inte är avsedda för den egna verksamheten. Det kan också innebära det motsatta, dvs. att myndigheterna går miste om ränteintäkter.

Uppdaterad: 03 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?