Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Skydd mot korruption i statlig verksamhet (RiR 2006:8)

Riksrevisionen har granskat vad regeringen och ett antal statliga myndigheter och bolag har gjort för att skydda den statliga verksamheten mot korruption. Granskningen visar att det finns stora brister i skyddet mot korruption.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Sverige är sett i ett internationellt perspektiv relativt förskonat från korruption. Samtidigt är det känt att korruption förekommer. Korruption i statlig verksamhet skadar förtroendet för den svenska välfärdsstaten och det demokratiska systemet. Mot bakgrund av detta har Riksrevisionen granskat hur väl regeringen samt ett antal myndigheter och bolag har skapat ett skydd mot korruption.

Regeringen har slagit fast att det inte är acceptabelt att korruption förekommer i statlig verksamhet. Trots detta visar granskningen att myndigheter och bolag inte har ett tillräckligt skydd i sina verksamheter. Först efter det att ledningen har uppmärksammat att man har ett bristande skydd mot korruption tycks åtgärder sättas in.

Regeringens åtgärder för att skydda myndigheterna och bolagen mot korruption är för allmänt hållna. Flera myndigheter och bolag har inte uppfattat att det finns krav på ett bra skydd för verksamheten. Regeringen bör överväga en tydligare reglering och en mer uttalad styrning för att upprätthålla förtroendet för en statlig verksamhet fri från korruption.

Uppdaterad: 03 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?