Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeringens analys av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet (RiR 2007:21)

En granskning av hur regeringen analyserat och redovisat finanspolitikens långsiktiga hållbarhet har genomförts. Granskningen visar ett flertal brister i regeringens analys och redovisning. Det saknas en tydlig redovisning av vilka antaganden som görs i de långsiktiga beräkningarna, och hur antagandena påverkar resultatet.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksdagen har vid ett flertal tillfällen framhållit betydelsen av att finanspolitiken är långsiktigt hållbar. En långsiktigt hållbar finanspolitik ökar förtroendet för den skattefinansierade välfärden, bidrar till makroekonomisk stabilitet och skapar förutsättningar för en jämn fördelning av välfärdssystemens finansiering. Kvantitativa hållbarhetsberäkningar är ett viktigt underlag för att bedöma om sparandet i den offentliga sektorn är tillräckligt för att finanspolitiken ska var långsiktigt hållbar.

Riksrevisionen har granskat hur regeringen analyserat och redovisat finanspolitikens långsiktiga hållbarhet i de ekonomiska propositionerna och de svenska konvergensprogrammen under åren 1998–2007.

Granskningen visar att regeringens analys och redovisning av finanspolitikens hållbarhet uppvisar ett flertal brister. Regeringen har inte tydligt redovisat för hållbarhetsbedömningarna viktiga beräkningsförutsättningar och beräkningsprinciper. Den indikator regeringen bygger sin bedömning på ger inte en rättvisande bild av finanspolitikens hållbarhet. Kopplingen mellan vad som i analysen krävs för att finanspolitiken ska vara hållbar och utformningen av politiken är svag.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se över analysen och redovisningen av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet. Hållbarhetsanalysen bör utvecklas och integreras bättre med det finanspolitiska ramverket.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?