Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Regeringens redovisning av budgeteffekter (RiR 2007:26)

En granskning av regeringens redovisning av vilka effekter förslag till reformer och besparingar får på statsbudgeten och de budgetpolitiska målen har genomförts. Granskningen visar att regeringens redovisning är otydlig och ofullständig i flera avseenden. Därmed riskerar riksdagen få ett sämre beslutsunderlag.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat regeringens redovisning av budgeteffekter i de ekonomiska propositionerna under perioden 2000- 2007.

I de ekonomiska propositionerna redovisar regeringen ett omfattande underlag som beskriver budgeteffekterna av förslag till reformer och besparingar. Eftersom budgetpolitiken styrs av övergripande kvantitativa restriktioner, såsom utgiftstaket och överskottsmålet, är det viktigt att förslagens effekter på de budgetpolitiska målen redovisas tydligt och fullständigt.

Riksrevisionens granskning visar att regeringens redovisning är splittrad och att samband mellan olika delar av redovisningen inte framgår. Terminologin är inte enhetlig och anslagsberäkningar redovisas på olika sätt. Sammantaget leder detta till en otydlig redovisning av budgeteffekterna. De principer för beräkning och redovisning av skatteförslag som publicerats är inte tillräckliga för att åstadkomma en tydlig redovisning. Slutligen visar granskningen att förslagens dynamiska effekter på budgeten inte går att urskilja i redovisningen, trots att de beaktas i regeringens prognoser för den makroekonomiska utvecklingen.

Uppdaterad: 27 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?