Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Styrelser med fullt ansvar (RiR 2007:25)

Vid årsskiftet ändrar regeringen ledningsform för flera av våra statliga myndigheter. Styrelser med så kallat fullt ansvar blir en allt vanligare styrelseform. Riksrevisionen har granskat myndigheter som idag har styrelser med fullt ansvar och funnit att regeringen inte ger dem de befogenheter som bör följa med uppdraget.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat hur myndighetsstyrelserna fungerar och hanterar sitt ansvar samt om regeringen ger styrelserna tillräckliga förutsättningar för att ta sitt ansvar. Riksrevisionens sammanfattande slutsats är att det i vissa avseenden finns brister i hur styrelser med fullt ansvar fungerar. En del av dessa brister har sin förklaring i att regeringen inte har gett styrelserna nödvändiga förutsättningar för att ta sitt ledningsansvar. Andra brister beror på hur myndighetsledningarna själva organiserat och arbetat med sitt uppdrag. Riksrevisionen anser att den nya myndighetsförordningen är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för att åtgärda de brister som framkommit i granskningen.

Granskningen visar att regeringen inte har gett styrelser med fullt ansvar de befogenheter som bör följa med ett sådant uppdrag och att styrelseledamöterna uppfattar sitt ansvar som otydligt. Granskningen visar också att regeringens val av ledningsform kan vara godtycklig.

Uppdaterad: 03 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?