Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statligt bildade stiftelser – regeringens insyn och uppföljning (RiR 2008:7)

Regeringskansliet har dålig kunskap om statligt bildade stiftelser. För de stiftelser som Regeringskansliet följer är insynen och uppföljningen otillräcklig. Stiftelserna har tillsammans ett kapital på 30 miljarder kronor.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Det finns runt 145 verksamma stiftelser som staten antingen bildat självständigt eller tillsammans med andra. Runt 50 av dessa är bildade av staten ensam. I samband med bildandet har stiftelserna fått statliga medel för ett specifikt ändamål. Stiftelserna bedriver mycket varierande verksamhet och har också mycket varierande kapital. Vissa har förmögenheter på flera miljarder kronor medan andra endast har några tiotals tusen kronor.

Riksrevisionen har granskat i vilken mån regeringen har insyn i och följer upp statligt bildade stiftelser. Granskningen visar bland annat att regeringen inte känner till drygt hälften av de statligt bildade stiftelser som Riksrevisionen har identifierat. Bristen på kunskap om vilka statligt bildade stiftelser som finns, leder till att regeringen inte kan ta ett helhetsansvar för stiftelserna.

Riksrevisionen föreslår bland annat att regeringen ser till att det finns en uppdaterad förteckning över de statligt bildade stiftelserna samt att den hittar former för en effektiv insyn, uppföljning och påverkan.

Uppdaterad: 04 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?