Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket – Regeringens redovisning i 2008 års ekonomiska vårproposition (RiR 2008:15)

Regeringens uppföljning av överskottsmålet och bedömning av reformutrymmets storlek är otydlig. De offentliga finanserna uppvisar stora och växande överskott, men det går inte att utläsa av vårpropositionen hur stort reformutrymmet är.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat regeringens tillämpning av det finanspolitiska ramverket i 2008 år ekonomiska vårproposition. Från och med 2008 har den ekonomiska vårpropositionen en ny utformning i enlighet med riksdagens önskemål. Propositionen ska inte längre innehålla konkreta förslag på nya reformer utan i stället tydliggöra den övergripande inriktningen av finanspolitiken. Det finanspolitiska ramverket har en central roll för att säkerställa en långsiktigt hållbar finanspolitik. Ramverket består av kvantifierade mål och restriktioner såsom överskottsmålet, utgiftstaket och det kommunala balanskravet.

Riksrevisionens granskning visar att regeringen förbättrat sin redovisning jämfört med tidigare ekonomiska propositioner. Men uppföljningen av överskottsmålet och bedömningen av reformutrymmets storlek är fortfarande otydlig. Regeringens beräkningar visar att överskottet i de offentliga finanserna är stort och växande och att det kraftigt överträffar det fastställda målet på 1 % av BNP. Det framgår dock inte tydligt av propositionen hur stort reformutrymmet faktiskt är. Regeringen presenterar heller ingen plan för hur de stora överskotten på sikt ska anpassas till överskottsmålet.

Uppdaterad: 28 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?