Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

En effektiv och transparent plan- och byggprocess? – Exemplet buller (RiR 2009:5)

Regeringens och myndigheternas oklara regler om buller har bidragit till en ineffektiv och osäker plan- och byggprocess. 

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

För att minska hälsoriskerna för boende har staten satt upp regler för planläggning och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer. Riksrevisionen har granskat om statens insatser i frågor om buller har försvårat en effektiv och transparent plan- och byggprocess. Granskningen visar på brister i framför allt regeringens styrning men även i myndigheternas insatser.

Regeringen har inte klargjort hur buller ska bedömas i plan-och byggprocessen. Vidare är Boverkets, Naturvårdsverkets och Socialstyrelsens allmänna råd och byggreglerna inte samordnade. Dessutom uppvisar länsstyrelsernas tillsyn över plan- och byggnadsväsendet stora skillnader när det gäller hur buller ska bedömas. Dessa brister i statens styrning har medfört att kommunerna gör olika bedömningar av buller vid planering och byggande av bostäder. Skillnaderna kan inte enbart förklaras av olika lokala förutsättningar. Detta riskerar att resultera i ineffektiva beslutsprocesser i kommunerna och i försämrad konkurrens.

Uppdaterad: 19 oktober 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?