Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Riksrevisorernas årliga rapport 2009 (RiR 2009:8)

Enligt 12 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. ska de viktigaste iakttagelserna från effektivitetsrevisionen och den årliga revisionen samlas i en årlig rapport. Vår årliga rapport 2010 överlämnas härmed till regeringen. Den överlämnas samtidigt till Riksrevisionens styrelse.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

I årets rapport har vi valt att fokusera på två olika teman.

Det första temat handlar om hur nya krav och särskilda förutsättningar påverkar myndigheternas möjligheter att ge en rättvisande bild av ekonomin och verksamheten i årsredovisningarna. Vi exemplifierardetta med iakttagelser från hur myndigheterna hanterat nya krav i förordningar liksom hur förändrade organisatoriska förutsättningar för myndigheternas verksamhet påverkat.

Det andra temat handlar om hur den ökade internationaliseringen hanteras av regeringen och berörda myndigheter. Vi belyser detta ur tre olika aspekter: EU:s styrmedel och den svenska förvaltningsmodellen, konsekvenser av ökad internationell rörlighet hos befolkningen samt det finanspolitiska ramverket under den ekonomiska krisen. Vi ser återigen att vår ambition att göra flera granskningar som har gemensamma beröringspunkter ger oss möjlighet att dra slutsatser på en annan nivå än vad som är möjligt i de enskilda granskningarna.

Uppdaterad: 04 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?