Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens garantier i finanskrisen (RiR 2009:26)

Statens garantier till banker och exportföretag till följd av finanskrisen är mycket omfattande. Riksrevisionens granskning visar att garantivillkoren bidrar till att hålla nere statens kostnader.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Hösten 2008 beslutade riksdagen med en extraordinär berednings- och beslutsprocess mycket omfattande statliga garantier för att mildra effekterna av finanskrisen. Dessa garantier av bankernas inlåning och exportföretagens upplåning, har en omfattning på drygt 3 000 miljarder kronor. Riksrevisionens granskning har inriktats mot garantivillkoren, underlaget för bedömningar av den ekonomiska risken för staten och skattebetalarna, samt återrapportering till riksdagen.

Riksrevisionen bedömer att villkoren och de avgifter som tas ut för bank- och insättningsgarantin och inom exportkreditområdet bidrar till att hålla ner statens kostnader för garantierna och ökar möjligheten till återvinning.

Riksrevisionen anser däremot att regeringen inte har säkerställt ett tillfredsställande underlag för bedömning av statens risker för framtida kostnader inom garantiområdet. Riksrevisionen slutsats från granskningen är också att regeringen inte har lämnat en samlad och tydlig återrapportering till riksdagen.

Sammanfattning på engelska

State Guarantees in the Financial Crisis

Uppdaterad: 04 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?