Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Från många till en – sammanslagningar av myndigheter (RiR 2010:3)

Riksrevisionens granskning visar att sammanslagningarna av Försäkringskassan, Skatteverket och Åklagarmyndigheten inte verkar ha fått de förväntade effekterna på enhetligheten i handläggningen. Det riskerar därmed att leda till att enskilda individer fortsatt får olika beslut beroende av var i landet och av vem ett ärende handläggs.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat effekterna av sammanslagningarna av Försäkringskassan, Skatteverket och Åklagarmyndigheten. Myndigheterna ombildades under 2004 och 2005 till så kallade enmyndigheter. Sammanslagningarna har samtliga syftat till att öka enhetligheten och likformigheten i myndigheternas verksamhet. Socialförsäkringsutskottet framhöll till exempel vid bildandet av Försäkringskassan att den föreslagna organisationsförändringen var avsedd att åstadkomma en mer rättssäker tillämpning av socialförsäkringens regler.

Riksrevisionens granskning av enmyndighetsreformer visar att enhetligheten inte ökat på ett entydigt sätt i de ärendeslag som Riksrevisionen granskat vid Försäkringskassan, Skatteverket och Åklagarmyndigheten. Det är fortsatta variationer mellan olika kontor i hur ärenden handläggs. Organisering till en enda myndighet förefaller inte vara en garant för att åstadkomma ett mera likformigt beslutsfattande.

Enmyndighetsreformerna har däremot skapat bättre förutsättningar för och rättslig styrning och fördelning av resurser. Reformerna tycks också ha lett till minskade variationer i handläggningstider vid Försäkringskassan och Skatteverket.

Sammanfattning på engelska

Many into one: fusions of government agencies

Uppdaterad: 03 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?