Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Polisens brottsförebyggande arbete – har ambitionerna uppnåtts? (RiR 2010:23)

Polisen planerar för en brottsförebyggande verksamhet som motsvarar fem miljarder kronor varje år. En ny granskning visar att polisen endast genomfört ungefär hälften av det man planerat för, och för det som genomförs är effekten oklar.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Ett väl fungerande brottsförebyggande arbete är viktigt eftersom brottslighet ofta medför stora fysiska och psykiska skador.
Polisen planerar för en brottsförebyggande verksamhet som motsvarar fem miljarder kronor varje år. Granskningen visar att polisen endast genomfört ungefär hälften av det man planerat för, och för det som genomförs är effekten oklar. Regeringen och polisen har tagit initiativ till förbättringar, men mycket arbete återstår för att polisens brottsförebyggande arbete ska fungera väl.
Granskningen visar också att polisen inte lever upp till riksdagens krav på att man ska arbeta kunskapsbaserat och problemorienterat med att förebygga brott. Det finns dessutom relativt lite kunskap om vilka åtgärder som är effektiva. Vidare saknas många gånger bra problemanalyser i underrättelserapporter och planlagda insatser. Inom polisen saknas ofta viktig information om hur det brottsförebyggande arbetet genomförs samt tillförlitliga uppgifter om nedlagd tid, kostnader och resultat.
Bristerna beror enligt Riksrevisionen framför allt på en svag styrning på alla nivåer, från regeringen och Rikspolisstyrelsen till den operativa ledningen inom polismyndigheterna, samt på otillräcklig utbildning och ett svagt kunskapsstöd från Brottsförebyggande rådet (Brå).

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?