Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet – ett bättre samarbete ger högre utbyte (RiR 2010:26)

Möjligheten till ekonomisk vinning är en av de främsta drivkrafterna bakom en stor del av brottsligheten i samhället. Insatser mot vinning av brottslighet genomförs bland annat inom ramen för beskattnings- och tullförfarandet. En ny granskning undersöker statens insatser mot vinning av brottslighet.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Möjligheten till ekonomisk vinning är en av de främsta drivkrafterna bakom en stor del av brottsligheten i samhället. En inriktning inom brottsbekämpningen är att i samband med uppklaring av brott också arbeta mot vinning av brottslighet. Ett viktigt syfte med detta är att minska drivkrafterna att begå brott. Insatser mot vinning av brottslighet genomförs också inom ramen för beskattnings- och tullförfarandet. Riksrevisionen har granskat statens insatser mot vinning av brottslighet.
Det vanligaste sättet att komma åt vinning av brottslighet är att i samband med uppklaring av brott eller beskattning fastställa fordringar på personer med anknytning till brottslighet. Därefter kan utmätning ske av deras tillgångar för att betala fordringarna.
Statens insatser mot vinning av brottslighet omfattar flera olika verktyg och ett stort antal myndigheter. Det krävs därför en helhetssyn för att systemet ska fungera.
Riksrevisionen anser att regeringen och myndigheterna bör vidta ytterligare åtgärder för att förbättra insatserna mot vinning av brottslighet. En helhetssyn bör åstadkommas och myndigheterna bör utnyttja möjligheterna i lagstiftningen fullt ut, vilket inte sker i dag.

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?