Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket (RiR 2010:14)

Under mandatperioden har regeringen genomfört ett omfattande utvecklingsarbete av det finanspolitiska ramverket och redovisningen i de ekonomiskpolitiska propositionerna. Samtidigt visar Riksrevisionens granskning av 2010 års ekonomiska vårproposition att regeringens redovisning till vissa delar fortfarande är oklar och svårtolkad.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat regeringens tillämpning av det finanspolitiska ramverket i 2010 års ekonomiska vårproposition.

Regeringen redovisar en bedömning av lämpligt utgiftstak för såväl 2013 som 2014. Bedömningen innebär att marginalen mellan utgiftstaket och utgiftsprognosen ligger betydligt över regeringens riktlinjer för nödvändiga osäkerhetsmarginaler.

I regeringens bedömning av kommunsektorns finanser läggs tonvikten vid balanskravet som finansiellt mål. Det grundläggande kravet i kommunallagen är emellertid att verksamheten ska präglas av ”god ekonomisk hushållning”, vilket normalt är ett mer ambitiöst mål än balanskravet. BNP-gapet har stor betydelse för till exempel uppföljningen av överskottsmålet. Trots detta är beskrivningen av prognosen för potentiell BNP mycket knapphändig. I Riksrevisionens granskning av budgetpropositionen för 2010 riktades kritik mot bristen på transparens i utformningen och tolkningen av de långsiktiga scenarierna. Denna kritik kvarstår. Såväl de redovisade scenarierna som de slutsatser som dras om hållbarheten är svårtolkade.

Sammanfattning på engelska

Application of the framework of fiscal policy

Uppdaterad: 02 januari 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?