Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Den officiella statistiken – en rättvisande bild av samhällsutvecklingen? (RiR 2015:3)

Det finns en risk att den officiella statistiken inte ger en heltäckande bild av samhällsutvecklingen och att den inte tas fram på det mest kostnadseffektiva sättet. En anledning är att regeringen saknar en plan för hur det officiella statistiksystemet ska utvecklas och samordnas.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen har granskat om tillämpningen av systemet för den officiella statistiken är ändamålsenlig. Den officiella statistiken är en del av statens service till allmänheten och av särskild vikt för att ge en opartisk beskrivning av samhället. Det är av detta skäl motiverat att övergripande granska det system som omger statistiken.

Granskningen visar att regeringens styrning av den officiella statistiken saknar ett helhetsperspektiv. Regelverket och samordningen av systemet begränsar förutsättningarna för statistiken att nå sitt övergripande syfte. Dessutom påverkas möjligheten att producera statistiken kostnadseffektivt. Granskningen visar också att det saknas en kvalitetskontroll av officiella statistikprodukter samt att statistikansvariga myndigheter i större utsträckning kan samarbeta för att hantera hot mot kvaliteten i statistiken, till exempel bortfall i statistiska undersökningar.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att bland annat förbättra styrningen av den officiella statistiken och förtydliga SCB:s samordningsansvar. Regeringen bör också se över mandat och utformning för Rådet för den officiella statistiken och säkerställa att det inrättas en funktion för kvalitetssäkring. SCB rekommenderas bland annat att bättre använda de samordningsinstrument man förfogar över och se över om föreskrifter bör utvecklas med anledning av de nya kvalitetskraven i statistiklagen. SCB bör också ta initiativ till ett ökat samarbete mellan statistikansvariga myndigheter angående bortfallsfrågor.

Uppdaterad: 27 mars 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?