Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Internationella jämförelser av inkomstskillnader – Sveriges möjligheter att bidra med statistik (RiR 2016:24)

Sverige bidrar sedan tio år inte med uppgifter till databasen Luxembourg Income Study (LIS) och ingår därmed inte längre i den internationella forskningen om inkomstskillnader och fattigdom som utförs med utgångspunkt från databasen. Det saknas en författningsreglerad skyldighet för att uppgifterna ska kunna lämnas ut.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Internationella organisationer som FN och EU har satt upp mål för att minska inkomstskillnaderna. FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling har bland annat målen utrota fattigdomen och minska inkomstspridningen inom och mellan länder. EU har ett mål till 2020 om att antalet människor inom EU som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner.

Svenska forskare har under lång tid deltagit i ett internationellt samarbete benämnt Luxembourg Income Study (LIS). Detta är en databas med uppgifter om medborgares inkomster, skatter, socialförsäkringar och bidrag i 47 länder. SCB har levererat uppgifter sedan LIS startade 1983, men har de senaste tio åren bedömt att uppgifterna av rättsliga skäl inte kan lämnas ut. I granskningen undersöks om det finns rättsliga förutsättningar för SCB att lämna ut uppgifter till LIS-databasen.

Riksrevisionens granskning visar att det behöver tas fram en författningsreglerad skyldighet för att möjliggöra ett utlämnande av uppgifterna. I granskningsrapporten redovisas den rekommendation som Riksrevisionen lämnat till regeringen.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?