Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Transparensen i budgetpropositionen för 2016 – Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket (RiR 2016:1)

Regeringarna har under de senaste 15 åren fört en finanspolitik som inte leder till att överskottsmålet nås. Regeringen bör vara tydligare med hur långt från målet man är och tydligt redovisa hur man tänker sig en återgång till målet.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

Riksrevisionen granskar återkommande regeringens redovisning av finanspolitiken i budgetpropositionerna. En parlamentarisk kommitté utreder nu målet för det offentliga sparandet. Granskningen har därför utökats till att omfatta en längre period än den som budgetpropositionen avser.

Granskningen visar att den praktiska tillämpningen av det finanspolitiska ramverket inte säkerställer att överskottsmålet nås. En sammanställning av den föreslagna finanspolitiken under de senaste femton åren visar att regeringarna i praktiken tar större stabiliseringspolitisk hänsyn än vad som beskrivs i ramverket. En stramare uppföljning av överskottsmålet skulle tydliggöra avvikelserna mot målet och öka transparensen i den finanspolitiska avvägningen. Riksrevisionen konstaterar att överskottsmålet inte nås under beräkningsperioden trots optimistiska antaganden i budgetpropositionen.

Riksrevisionen rekommenderar bland annat regeringen att följa upp överskottsmålet bakåtblickande och att utforma finanspolitiken på ett sätt som tar hänsyn till historiska avvikelser från målet. Vidare måste finanspolitiken vara åtstramande vid flera tillfällen för att överskottsmålet ska uppfyllas. En del av budgetförstärkningen i budgetpropositionen beror på antaganden om sänkt real ersättning i bidragssystemen. Regeringen bör vara tydligare med vilka konsekvenser detta får för välfärdsutvecklingen.

Uppdaterad: 11 april 2018

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?