Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten meddelade regeringen att den välkomnade Riksrevisionens granskning av Försvarsmaktens regionala staber. Regeringen gjorde i sin skrivelse inga hänvisningar till vidtagna åtgärder utöver att den avsåg att följa Försvarsmaktens arbete med att omhänderta de rekommendationer som Riksrevisionen hade lämnat. Det kortfattade svaret kan ses mot bakgrund att tre av totalt åtta rekommendationer från Riksrevisionen överlämnades i en hemlig promemoria till Försvarsdepartementet och Försvarsmakten. Regeringen betraktade ärendet som slutbehandlat.

Försvarsutskottet välkomnade i sitt betänkande Riksrevisionens granskning av de regionala stabernas arbete. Försvarsutskottet meddelade att det avsåg att följa upp arbetet med att omhänderta Riksrevisionens rekommendationer till Försvarsdepartementet och Försvarsmakten. Riksdagen biföll försvarsutskottets förslag att lägga regeringens skrivelse till handlingarna.

Uppdaterad: 07 september 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?