Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen välkomnade Riksrevisionens granskning av myndigheters inköp av konsulttjänster, men instämde inte med rekommendationerna som riktats till regeringen. Detta framkom i regeringens skrivelse med anledning av granskningsrapporten.

Regeringen ansåg att det kunde ifrågasättas om det fanns ett behov av att utreda möjligheterna att ställa krav på myndigheterna att redovisa sina köp av konsulttjänster. Detta med hänvisning till att en redovisningsskyldighet redan fanns och att ett arbete med att förbättra statistiken om offentliga upphandlingar pågick inom Regeringskansliet.

Det saknades även anledning, enligt regeringen, att vid den aktuella tidpunkten ge Kammarkollegiet och Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att se över hur användningen av de statliga ramavtalen kunde öka. Bakgrunden var att regeringen i regleringsbrev för 2017 hade gett Kammarkollegiet i uppdrag att utveckla ramavtalsverksamheten och att det arbetet då pågick. Regeringen planerade inte att vidta några ytterligare åtgärder och ansåg att skrivelsen var slutbehandlad.

Finansutskottet instämde med regeringens bedömningar men framhöll även betydelsen av Riksrevisionens rekommendationer och utgick från att dessa ämnen fortsätter att vara aktuella i regeringens utvecklingsarbete inom området. Finansutskottet föreslog riksdagen att lägga skrivelsen till handlingarna, och riksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag.

Uppdaterad: 07 september 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?