Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Arbetsförmedlingens matchningsverksamhet

Här kan du ta del av en inspelad version av webbinariet om Arbetsförmedlingens matchningsverksamhet, som hölls den 17 juni 2019.

Arbetsförmedlingen är under snabb förändring. Riksdagen och regeringen har aviserat en ny inriktning med ändrade och delvis nya uppgifter. Samtidigt pågår ett omfattande internt utvecklingsarbete på myndigheten. Flera analyser och utredningar har gett underlag om myndighetens uppdrag och verksamhet för beslutsfattarna. Bland annat har Arbetsmarknadsutredningen sett över det statliga åtagandet för arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingens roll i det. Riksrevisionen har i flera granskningar studerat myndigheten, allra senast om kunskapsbasen och styrningen i matchningsverksamheten, RiR 2019:18.

I webbinariet belystes den sammantagna bilden av Arbetsförmedlingen och dess matchningsarbete utifrån Arbetsmarknadsutredningen och Riksrevisionens granskning. Efter två korta presentationer av utredningen respektive granskningen fördes ett resonemang utifrån ett antal frågeställningar: i vilka avseenden är de lika, hur kompletterar de varandra och när skiljer de sig åt? Webbinariet avrundades med att Soledad Grafeuille, tidigare huvudsekreterare för Arbetsmarknadsutredningen och Tommi Teljosuo, projektledare från Riksrevisionen redogjorde för vilka samlade slutsatser om matchningsverksamheten som kan dras från Arbetsmarknadsutredningens och Riksrevisionens förslag och rekommendationer.

Läs rapporten

Arbetsförmedlingens matchningsarbete – svag kunskapsbas och brister i styrningen (RiR 2019:18)

Uppdaterad: 26 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?