Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Ej verkställda beslut – rapporteringsskyldighet och särskild avgift i SoL och LSS (RiR 2019:23)

Kommuner som inte verkställer beslut om bistånd måste rapportera till staten och riskerar att få betala en straffavgift. Riksrevisionens granskning av sanktionsåtgärderna visar att de har bidragit till en förbättrad rättssäkerhet. Systemet har dock svagheter och kan utvecklas ytterligare.

Beställ publikation

Riksrevisionens publikationer kan beställas utan kostnad. Ange gärna din e-postadress om vi skulle behöva komma i kontakt med dig angående din beställning. Vanligtvis expedierar vi din beställning inom två arbetsdagar. Genom att skicka in en beställning till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Om granskningen

När kommunernas socialtjänst tar beslut om bistånd till enskilda personer och hushåll ska det verkställas direkt. Detsamma gäller när en domstol fattar beslut i ett biståndsärende som har överklagats. Kommuner som inte verkställer biståndsbeslut inom tre månader ska rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Kommunerna riskerar även att få betala en sanktionsavgift (särskild avgift).

Riksrevisionen har granskat om regelverket är effektivt för att hantera problemet med ej verkställda beslut och domar. Riksrevisionen bedömer att regelverket sammantaget har bidragit till en förbättrad rättssäkerhet för enskilda som beviljats bistånd. Samtidigt innebär det en påtaglig administration. Det kan heller inte helt förhindra att biståndsbeslut inte verkställs i tid.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att överväga om kommunernas rapporteringsskyldighet även bör omfatta ej verkställda domar samt att se över om tidsgränserna i rapporteringen behöver justeras. IVO rekommenderas att fortsätta förenklingsarbetet och kunskapsåterföringen vid sin hantering av ej verkställda beslut samt att säkerställa kvaliteten i kommunernas rapportering.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?