Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen delvis med Riksrevisionens övergripande slutsatser. Regeringen angav att den avser att följa IVO:s arbete med att utarbeta lättåtkomliga stöd för att skapa mer enhetliga beslut i linje med Riksrevisionens rekommendation. Vidare angav regeringen att den avser att följa de insatser som IVO tar initiativ till. Initiativen syftar till att utveckla uppföljningen av tillsynens resultat och IVO:s digitaliseringsarbete. Regeringen delade däremot inte Riksrevisionens bedömning i fråga om regeringens ekonomiska styrning av IVO. Regeringen menade att anslagen till IVO har varit av permanent karaktär samt att de tillfälliga anslagen har varit motiverade utifrån aktuellt läge. I och med denna skrivelse betraktade regeringen rapporten som slutbehandlad.

Socialutskottet välkomnade Riksrevisionens rapport i sitt betänkande och höll med om att en fungerande tillsynsverksamhet är centralt för en fungerande vård och omsorg. Två motionsyrkanden lämnades med förslag om en mer långsiktig ekonomisk planering för IVO. Socialutskottet delade regeringens bedömning och avslog de två motionerna. Riksdagen beslutade att bifalla socialutskottets förslag om att lägga skrivelsen till handlingarna.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?